Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh

1_UPU 3 - 1 Koristenje i namjena povrsina
2_UPU 3 - 2A Promet i elektronicka komunikacijska infrastruktu
3_UPU 3 - 2B Energetski sustav
4_UPU 3 - 2C Vodnogospodarski sustav
7_UPU 3 - Obvezni prilozi
8_UPU 3 - Tekstualni dio