Urbanistički plan uređenja turističkog kompleksa "RUDOPOLJE"

3_VRHOVINE karte 1 namjena
4_VRHOVINE karte 4 uvjeti graenja
5_VRHOVINE karte 2.a ceste
6_VRHOVINE karte 2.b voda
7_VRHOVINE karte 2.c odvodnja
8_VRHOVINE karte 2.d elektrika i dtk
9_VRHOVINE karte 2.e plin
10_VRHOVINE karte 3.a uvjeti koritenja
11_VRHOVINE karte 3.b. planske mjere zatite