Opći dokumenti

Registar imovine Opine Vrhovine
Registar nerazvrstanih cesta u Opini Vrhovine
Registar neureenih nerazvrstanih cesta u Opini Vrhovine
2010.09.12 Ugovor o obavljanju komunalnih poslova na podruju opine Vrhovine
2011.07.05 Javni poziv za iskazivanje intreresa za zakup polovnog prostora na Trnici u Vrhovinama
2014.12.22 Odluka o komunalnom redu u Opini Vrhovine
2015.09.21 Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Opine Vrhovine
Odluka o komunalnom redu u opini Vrhovine
Odluka o odvodnji i proiavanju otpadnih voda na podruju Opine Vrhovine
Odluka o prikljuenju na vodoopskrbni sustav opine Vrhovine
Odluka o prikljuku na sustav odvodnje
PUR VRHOVINE_finalno_13 6 2016_12.00
Registar imovine Opine Vrhovine
STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVOJA OPINE VRHOVINE
Sporazum o komunalnom otpadu Opina - Grad
Statut Opine Vrhovine
Strategija razvoja Opine Vrhovine za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Suglasnost i Cjenik grobnih komunalnih usluga
Suglasnost i Kuni red s pravilima ponaanja na grobljima na podruju Opine Vrhovine
Rjeenje Ministarstva zdravstva o poetku rada Ambulante Vrhovine