Opći dokumenti

Odluka o izmjenii i dopuni Statuta Opcine Vrhovine - Zup. glasnik 12-2018
Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Opcine Vrhovine - Zup. glasnik 20-2018
Statut Opcine Vrhovine - Zupanijski glasnik 5-18
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUO Opcine Vrhovi
Odluka o odredivanju lokacija i uvjeta za odlaganje viska iskopa na podrucju Opine Vrhovine
Pravilnik o provodenju postupka jednostavne nabave u Opini Vrhovine-01.10.2018 godine
Pravilnik o unutarnjem redu JUO Opcine Vrhovine 2018
Odluka o donosenju Trecih izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Vrhovine
Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje-od 2018. do-2020.-godine
Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu postupanja s napustenim i izgubljenim zivotinjama te divljim zivotinjama u Opcini Vrhovine
Odluka o osnivanju komunalnog poduzeca Vrhkom s ogranicenom odgovornoscu
Odluka o nacinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti odrzavanja gospodarenja i upravljanja grobljima na podrucju Opcine Vrhovine
2016.12.29. Odluka o izvrenju Prorauna za 2017. godinu
2016.12.29. Proraun Opine Vrhovine za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu 1
Registar nerazvrstanih cesta u Opini Vrhovine
Registar neureenih nerazvrstanih cesta u Opini Vrhovine
2010.09.12 Ugovor o obavljanju komunalnih poslova na podruju opine Vrhovine
2011.07.05 Javni poziv za iskazivanje intreresa za zakup polovnog prostora na Trnici u Vrhovinama
2014.12.22 Odluka o komunalnom redu u Opini Vrhovine
2015.09.21 Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Opine Vrhovine
Odluka o komunalnom redu u opini Vrhovine
Odluka o odvodnji i proiavanju otpadnih voda na podruju Opine Vrhovine
Odluka o prikljuenju na vodoopskrbni sustav opine Vrhovine
Odluka o prikljuku na sustav odvodnje
PUR VRHOVINE_finalno_13 6 2016_12.00
Registar imovine Opine Vrhovine
Sporazum o komunalnom otpadu Opina - Grad
Strategija razvoja Opine Vrhovine za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Suglasnost i Cjenik grobnih komunalnih usluga
Suglasnost i Kuni red s pravilima ponaanja na grobljima na podruju Opine Vrhovine
Rjeenje Ministarstva zdravstva o poetku rada Ambulante Vrhovine