Ostali dokumenti 2017.god.

Tablica registra ugovora IPO
Tablica registra ugovora OUS
Rjeenje o ostvarivnju prava 2017
Zakljucak o imenovanju Stozera civilne zastite Opcine Vrhovine
Obrazac parametri poreza na nekretnine_neizgradeno gradevinsko zemljiste
Obrazac poreza na nekretnine - Stambeni prostor
Poziv za dostavu podataka
Obrazac parametara za porez na nekretninu _ poslovni prostor
Cjelovito izvjee o visini trolova za lokalne izbore 2017
2. PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR UPANA LIKO-SENJSKE UPANIJE
2016.07.06. Ljubica Balenovi - Obavijest o neprimanju donacija
2016.10.20. Rjeenje o odobrenju radnog vremena caffe bar Majsic
2017.05.05. Pravovaljane kandidacijske liste OIP Opine Vrhovine
3. PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE I ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR ZAMJENIKA UPANA LIKO-SENJSKE UPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Financijski plan za razdoblje od 01.01.2017. do 21.05.2017. god
Godinji financijski izvjetaj - Ljubica Balenovi
Godinji program rada 01.01.2017. do 21.05.2017. godine Ljubica Balenovi
Izvjee o primljenim donacijama za potporu politikog djelovanja za 2016. godinu
Konacni razultati izbora za opcinskog nacelnika - 2017
Program rada za mandatno razdoblje - Ljubica Balenovi
kandidacijska lista za lanove OV i naelnika Opine Vrhovine
Konačni razultati izbora za općinskog načelnika - 2017
Konačni razultati izbora za članove općinskog vijeća Općine Vrhovine - 2017
2017.05.05. Pravovaljane kandidacijske liste OIP Opine Vrhovine