Javna nabava 2018.god.

Tablica registra ugovora NAB do 31.12. 2018
Ponovljeni Poziv za dostavu ponuda za izradu Strateskog plana razvoja turizma u Opini Vrhovine za razdoblje 2019. - 2024
Odluka o ponitenju postupka za izradu Strateskog plana razvoja turizma u Opcini Vrhovine za razdoblje 2019-2024
Zapisnik o pregledu i ocjeni za izradu Strateskog plana razvoja turizma u Opcini Vrhovine za razdoblje 2019 - 2024
Zapisnik o otvaranju ponuda za izradu Strateskog plana razvoja turizma u Opcini Vrhovine za razdoblje 2019-2024
Pravilnik o provodenju postupka jednostavne nabave u Opcini Vrhovine
Izjava o nepostojanju sukoba interesa Opcinskog nacelnika
Izjava o nepostojanju sukoba interesa clanova Strucnog povjerenstva za izradu Strateskog plana razvoja turizma u Opcini Vrhovine
Zakljucak o pokretanju postupka jednostavne nabave za izradu Strateskog plana razvoja turizma u Opcini Vrhovine za razdoblje 2019. - 2024
Poziv za dostavu ponuda za izradu Strateskog plana razvoja turizma u Opcini Vrhovine za razdoblje 2019. - 2024
Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda za modernizaciju nerazvrstanih cesta u naselju Turjanski
Zakljucak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za modernizaciju nerazvrstanih cesta u naselju Turjanski
Troskovnik modernizacije nerazvrstanih cesta u naselju Turjanski _ Prilog 2
Izjava o nepostojanju sukoba interesa za provedbu postupka modernizacije nerazvrstanih cesta u naselju Turjanski
Obrazac Izjave o nepostojanju uvjeta za iskljuenje ponude u postupku jednostavne nabave za modernizaciju nerazvrstanih cesta u naselju Turjanski -Prilog 3
Obrazac ponude za modernizaciju nerazvrstanih cesta u naselju Turjanski- Prilog 1
Poziv za dostavu ponuda za modernizaciju nerazvrstanih cesta u naselju Turjanski
Zakljucak o pokretanju postupka jednostavne nabave modernizacije nerazvrstanih cesta u naselju Turjanski
Izjava o nepostojanju sukoba interesa za provedbu postupka za gradevinsko_obrtnicke radove postavljanja stupova i panela solarne javne rasvjete
Obrazac Izjave o nepostojanju uvjeta za iskljucenje ponude u postupku jednostavne nabave za gradevinsko_obrtnicke radove _Prilog 3
Obrazac ponude za gradevinsko_obrtnicke radove postavljanja stupova i panela solarne javne rasvjete_Prilog 1
Poziv za dostavu ponuda za gradevinsko_obrtnicke radove postavljanja stupova i panela solarne javne rasvjete
Troskovnik gradevinsko_obrtnickih radova postavljanja stupova i panela solarne javne rasvjete_Prilog 2
Zakljucak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za gradevinsko_obrtnicke radove postavljanja stupova i panela solarne javne rasvjete
Zakljucak o pokretanju postupka jednostavne nabave gradevinsko_obrtnickih radova postavljanja stupova i panela solarne javne rasvjete
Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda za gradevinsko_obrtnicke radove postavljanja stupova i panela solarne javne rasvjete
06.02.2018. Zakljucak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu glavnog projekta Bowling centra Plitvice
06.02.2018. Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda za izradu glavnog projekta Bowling centra Plitvice
01.02.2018. Pojasnjenje vezano za upite gospodarskog subjekta za izradu glavnog projekta Bowling centra Plitvice
29.01.2018. Poziv za dostavu ponuda za izradu glavnog projekta Bowling centra Plitvice
29.01.2018. Zakljucak o pokretanju postupka jednostavne nabave za izradu glavnog projekta Bowling centra Plitvice