Ostali dokumenti 2018.god.

Izvjesce o provedbi ZPPI za 2018. godinu
Zakljucak o jednokratnoj pomoci Josip Zuzic
zakljucak o jednokratnoj pomoci Anica Joskic
Rjesenje o ostvarivnju prava 2018
Stipe Udorovic-pomoc za troskove sahrane
Rjesenje Adrijana Corak
Pomo za novoroeno dijete - Ivan imunovi
Odluka za dodjelu jednokratne novcane pomoci za novorodeno dijete Maju Balenovic
Odluka za dodjelu jednokratne novcane pomoci za novorodeno dijete Ivana Simunovica
Odluka za dodjelu jednokratne novcane pomoci za novorodeno dijete Ines Hudorovic
Marica Udorovic zakljucak o jednokratnoj pomoci
Milorad Grbic -pomoc za troskove sahrane
Odluka za dodjelu jednokratne novcane pomoci za novorodeno dijete Frano Jurcevic
Dusan Novakovic- zakljucak o jednokratnoj pomoci
Tablica registra ugovora IPO do 31.12.2018. 2018
Tablica registra ugovora NAB do 31.12. 2018
Tablica registra ugovora OUS do 31.12. 2018
Zakljucak o odricanju prava prvokupa
Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22.rujna u Općini Vrhovine
Rjesenje o radnom vremenu caffe bara Majsic
Prezentacija programa financiranje projekata infrastrukture i ruralnog razvoja za područja naseljena nac- manjinama
Biljeske uz financijski izvjestaj Narodna knjiznica SS Kranjcevic
Biljeske uz financijski izvjestaj Opcine Vrhovine
Biljeske uz finsncijsko izvjesce Centar za pomic u kuci
Centar - financ. izvjesce. 2017
Financijski izvjestaj i biljeske za TZO Vrhovine
Financijski izvjestaj za 2017 Opcina Vrhovine
Narodna knjinica - financ. izvjestaj 2017