Službenik za informiranje

Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje
Podaci o sluzbeniku za informiranje
Pristup informacijama
Visina naknade za pristup informacijama koju korisnik prava na informaciju placa pri pruzanju informacija prema Zakonu o pravu na pristup informacijama Vreline
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za pristup informacijama