Javna nabava 2019.god.

Izjava o nepostojanju razlog za iskljucenje-Prilog 3
Obrazac ponude za obnovu nerazvrstane ceste broj ZC5150 - Prilog 1
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obnovu NC5150
Poziv za dostavu ponuda za modernizaciju nerazvrstanih cesta - G.B.Potok-Koncarev kraj
Troskovnik obnove nerazvrstanih cesta u naselju G.B.Potok - Prilog 2- za Ugovor
Zakljucak o pokretanju postupka jednostavne nabave za modernizaciju nerazvrstanih cesta G.B.Potok-Koncarev kraj
Zapisnik o otvaranju ponuda za obnovu nerazvrstanih cesta
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za obnovu nerazvrstane cest
Izjava o nepostojanju sukoba interesa 2
Odluka o izboru najpovljnijeg ponuditelja za izgradnju solarne elektrane
Zapisnik o otvaranju ponuda za izgradnju solarne elektrane
Zapisnik o pregledu ocjeni ponuda za izgradnju solarne elektrane
Obrazac Izjave o nepostojanju uvjeta za iskljucenje ponude u postupku jednostavne nabave za izgradnju solarne elektrane - Prilog 3
Elektroenergetska suglasnost
Obrazac ponude za izgradnju solarne elektrane - Prilog 1
Poziv za dostavu ponuda za izgradnju solarne elektrane
Trokovnik izgradnje suncane-solarne elektrane
Zakljucak o pokretanju postupka jednostavne nabave
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu Strateskog plana razvoja turizma u opcini Vrhovine za razdoblje 2019-2024
Zapisnik o otvaranju ponuda za modernizaciju NC u naseljima G.B.PotokTurjanski i Zaluznica
Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda za modernizaciju NC u naseljima G.B.PotokTurjanski i Zaluznica
Izjava o nepostojanju razlog za iskljucenje-Prilog 3
Obrazac ponude za modernizaciju nerazvrstanih cesta - Prilog 1
Poziv za dostavu ponuda za modernizaciju nerazvrstanih cesta u naselju G.B.Potok-Turjanski-Zalunica
Poziv za dostavu ponuda za modernizaciju nerazvrstanih cesta u naselju G.B.Potok-Turjanski-Zaluznica
Troskovnik modernizacije nerazvrstanih cesta u naselju G.B.PotokTurjanski i Zaluznica - Prilog 2
Zakljucak o pokretanju postupka nabave - NC
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu Strateskog plana razvoja turizma u opcini Vrhovine za razdoblje 2019-2024
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za izradu Strateskog plana razvoja turizma u Opcini Vrhovine za razdoblje 2019.-2024
Zapinik o otvaranju ponuda za izradu Strateskog plana razvoja turizma u Opcini Vrhovine za razdoblje 2019-2024