Natječaji 2019.god.

Javni poziv za kafic na ZIP LINE-u-2019 godina
Javni poziv za zakup konaka
Javni poziv za zakup poljoprivrednog zemljita u posjedu Opcine Vrhovine
Natjecaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Opcinu Vrhovine u 2020 godini .doc
Natjecaj za zimsko odrzavanje cesta u Opcini Vrhovine - 2019 godina .doc-
WIFI4EU Poziv na dostavu ponuda_glavna_Vrhovine
Zakljucak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu opreme
Zakljucak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih djelatnosti putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na podrucju OV za odrzavanje NC u zimskim uvjetima
Zakljucak o raspisivanju Natjecaja za zimsko odrzavanje
Zapisnik o otvaranju ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja
Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda za nabavu opreme
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih djelatnosti putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na podrucju OV za odrzavanje NC u zimksim uvjet