Ostali dokumenti 2019.god.

Proracun u malom-vodic za gradane
Zakljucak o odricanju prava prvokupa Slobodan Ivancevic
Pravilnik o koristenju sluzbenih vozila Opcine Vrhovine
Odluka o imenovanju clana Povjerenstva
Plan zastite od pozara 2018 - Opcina Vrhovine
Procjena ugroenosti od poara - Opina Vrhovine - zavrna radna verzija-prvo itanje.15.10
Rjesenje o imenovanju birackih mjesta u Opcini Vrhovine
Financijski izvjestaj 2018 Dnevni centar za pomoc u kuci