Ostali dokumenti 2019.god.

Evidencija-komunalne-infrastrukture
Financijski izvjestaj 2018 Dnevni centar za pomoc u kuci
Isplate iz proracuna - socijala
Odluka o imenovanju clana Povjerenstva
Odluka o mjerilima i nacinu koristenja vlastitih prihoda
PGO Vrhovine 2019-2024 - zavrsna usvojena verzija
Plan zastite od pozara 2018 - Opcina Vrhovine
Pravilnik o koristenju sluzbenih vozila Opcine Vrhovine
Procedura obracuna i naplate vlastitih prihoda
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u Opcini Vrhovine
Procjena ugroenosti od poara - Opina Vrhovine - zavrna radna verzija-prvo itanje.15.10
Proracun u malom-vodic za gradane
Rjesenje o imenovanju birackih mjesta u Opcini Vrhovine
Statisticko izvjesce o javnoj nabavi
Tablica registra ugovora IPO do 31.12.2019
Tablica registra ugovora NAB do 20.00000 kn do 31.12.2019
Tablica registra ugovora NAB do 31.12.2019
Tablica registra ugovora OUS do 31.12.2019. godine
Tablica registra ugovora RO do 31.12.2019
Upute o nacinu preuzimanju obveza te nacin isplate iz Proracuna
Zakljucak o odricanju prava prvokupa Savic Vesna Miric Bogdanke i Kmezic Milice
Zakljucak o odricanju prava prvokupa Slobodan Ivancevic