Proračun

Prijedlog Uputa za izradu Proračuna Općine Vrhovine za 2020_ godinu i projekcije za 2021_ i 2022_ godinu