Natječaji 2020.god.

Drugi natjecaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Opcinu Vrhovine u 2020 godini
Javni poziv za prodaju i najam nekretnina-2020
Natjecajna-dokumentacija-odrzavanje-javne-rasvjete-1
OBJAVITI - OBAVIJESTIU SVEZI NATJECAJA
OBRAZAC 1- za prijavu projekta
Obrazac za izvjestaj o provedbi projekta . doc
Ugovor za odrzavanje javne rasvjete .-2020-2024
Zakljucak o objavi javnog natjecaja
Zakljucak o imenovanju Radnog tijela za drugi natjecaj za udruge
Zakljucak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za odrzavanje javne rasvjete
Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda za poslove obavljanja kom djelatnosti odrzavanja javne rasvjete u OV