Centar za pomoć u kući

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za pomoc u kuci u Opcini Vrhovine
Zakljucak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za novo osobno vozilo - DACIA DUSTER
Obrazac Izjave o nepostojanju uvjeta za iskljuenje ponude u postupku jednostavne nabave za teretno kiper vozilo - Prilog 3
Obrazac ponude za putniko vozilo - Prilog 1
Specifikacija tehnikih karakteristika DACIA DUSTER vozila - Prilog 2
Ustanova za pomo u kuci Poziv za dostavu ponuda za auto
Zakljucak o pokretanju postupka jednostavne nabave za putnicko vozilo
2014.12.22 Odluka o suglasnosti na Statut Centra za pomoć u kući u Općini Vrhovine