Službenik za informiranje

Izvjesce o savjetovanju sa zainteresiranom javnoscu Statutarna
Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu postupanja s napustenim i izgubljenim zivotinjama te divljim zivotinjama u Opcini Vrhovine_
I. izmjene i dopune Proracuna Opcine Vrhovine u 2018. godini
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu I. izmjena i dopuna Proracuna Opcine Vrhovine za 2018. godinu
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Odluke o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca i nacinu postupanja s napustenim i izgubljenim zivotinjama te divljim zivo
Izvjesce o provedenom savjetovanju
Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2017. godinu
Izvjesce o ostvarivanju Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Opcini Vrhovine za 2017 godinu
Izvjesce o ostvarivanju Programa izgradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Izvjesce o ostvarivanju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2017 godinu u Opcini Vrhovine
Obracun proracuna Opcine Vrhovine za razdoblje od 01.01. do 31_12_2017_godine
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Obracuna Proracuna Opcine Vrhovine za 2017. godinu
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Izvjesca o ostvarivanju Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Opcini Vrhovine za 2017. godinu
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Izvjesca o ostvarivanju Programa izgradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture u 2017. godinu u Opcini Vrhovine
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Izvjesca o ostvarivanju programa odrzavanja komunalne infrstrukture u Opcine Vrhovine za 2017. godinu
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnoscu u Opcini Vrhovine za 2018. godini
Izvjesce o provedbi ZPPI za 2017
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Plan razvojnih programa za 2018. godinu i procjeni za 2019. i 2020. godinu
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Programa javnih potreba u socijalnoj zastiti
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Programa komunalne djlatnosti u 2018 godini u Opcini Vrhovine
Plan razvojnih programa za 2018. godinu i procjeni za 2019. i 2020. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Opcini Vrhovine za 2018 godinu
Program komunalnih djeltnosti u 2018. godini
II. izmjene i dopune Proracuna Opcine Vrhovine za 2017. godinu
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Opcini Vrhovie u 2017. godini
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o II_ izmjenama i dopunama Proracuna Opcine vrhovine za 2017. godinu
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi u Opcini Vrhovine u 2017. godini
Obraun prorana Opine Vrhovine za razdoblje od 01.01. do 30_06_2017_godine
Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Obraunu prorauna za razdoblje I_VI_2017
2016.06.10 I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2016 godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu u Opini Vrhovine
2016.06.10. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Opini Vrhovine za 2016 godinu
2016.06.10. I. izmjene i dopune Programa odravanja komunalne infrastrukture za 2016_ godinu u Opini Vrhovine
2016.06.10. Izmjene i dopune Prorauna Opine Vrhovine za 2016_godinu
2016.06.10. Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o Nacartu I_izmjene i dopune plana prorauna Opine Vrhovine za 2016_godinu
2016.06.10. Odluka o II_ izmjeni i dopuni Odluke o izvrenju prorauna Opine Vrhovine za 2016_godinu
2016.06.10. Zakljuak o prihvaanju Izmjene i dopune Financijskog plana ustanove Centar za pomo u kui u 2016_godin
2016.06.17. Izvjee o provedenom savjetovanju o nacrtu I. izmjena i dopuna Prorauna Opine Vrhovine za 2016. godinu
2016.07.06. Nacrt _ Upute za izradu prorauna Opine Vrhovine za 2017 i projekcije 2018-2019 godinu
2016.07.06. Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Uputa za izradu plana prorauna Opine Vrhovine za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
2016.07.06. Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Uputa za izradu plana prorauna Opine Vrhovine za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019
2017.01.23. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnou
2017.03.08. Izvjee o ostvarivanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Opini Vrhovine u 2016_godinu
2017.03.08. Izvjee o ostvarivanju Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Opini Vrhovine za 2016_godinu
2017.03.08. Izvjee o ostvarivnaju Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2016_ godini u Opini Vrhovine
2017.03.08. Obraun prorana Opine Vrhovine za razdoblje od 01.01. do 31_12_2016_godine
2017.03.08. Poziv na zatvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnou o Obraunu prorauna i izvjeima za 2016. godinu
2017.03.08.Izvjee o ostvarivanju Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2016_ godinu
Godinje izvjee za pristup informacijama 2016 - OPINA VRHOVINE
Godisnje izvjesce za pristup informacijama 2016. - OPINA VRHOVINE
I. izmjene i dopune Prorauna Opine Vrhovine - nacrt