Javna nabava 2015.god.

2014.07.11 Odluka o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Opini Vrhovine
2015.03.18 Zakljuak o poetku postupka javne nabave izrade Strategije razvoja Opine Vrhovine
2015.03.19 Izjava o nepostojanju sukova interesa
2015.03.19 Poziv za dostavu ponuda za izradu Strategije razvoja Opine Vrhovine broj 2_15
2015.03.19 Zakljuak o poetku nabave - komunalna oprema
2015.03.19.Poziv na dostavu ponuda - komunalna oprema
2015.04.10 Poziv za dostavu ponuda za izradu Akcijskog plana odrivog energetskog razvitka Opine Vrhovine broj 3_15
2015.04.10 Zakljuak o odabiru - Strategija razvoja
2015.04.10 Zakljuak o odabiru -komunalna oprema
2015.04.10 Zakljuak o poetku postupka javne nabave izrade Akcijskog plana odrivog energetskog razvitka Opine Vrhovine
2015.04.10 Zapisnik o pregledu i ocjeni - Strategija razvoja
2015.04.10 Zapisnik o pregledu i ocjeni - komunalna oprema
2015.05.05. Zakljuak o odabiru- za izradu akcijskog plana odrivog energetskog razvitka Opine Vrhovine
2015.05.05. Zapisnik o pregledu i ocjeni
2015.06.30 TABLICE REGISTRA UGOVORA OD 2011
2015.07.01 Poziv na dostavu ponuda za izvoenje radova rekonstrukcije nestambene zgrade Opine Vrhovine
2015.07.01 Trokovnik energetske obnove zgrade Opine Vrhovine po projektu DP_19_2015
2015.07.01 Zakljuak o poetku postupka javne nabave za izvoenje radova rekonstrukcije nestambene zgrade Opine Vrhovine
2015.07.08 Poziv na dostavu ponuda za Izgradnju ograde u Mjesnom groblju Donji babin Potok
2015.07.08 Zakljuak o poetku postupka javne nabave za izgradnju ograde Mjesnog groblja Donji Babin Potok
2015.07.22 Poziv na dostavu ponuda za Izgradnju penjake stijene
2015.07.22 Zakljuak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju ograde u Mjesnom groblju D_B Potok
2015.07.22 Zakljuak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvoenje radova Rekonstrukcije nestambene zgrade Opine Vrhovine
2015.07.22 Zakljuak o poetku postupka javne nabave za izgradnju penjake stijene
2015.07.22 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za izgradnju ograde u Mjesnom groblju D_B_Potok
2015.07.22 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za izvoenje radova Rekonstrukcije nestambene zgrade Opine Vrhovine
2015.08.04 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za Izgradnju Penjake stijene
2015.08.06 Zakljuak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Izgradnju Penjake stijene
2015.10.19 Natjeaj za zimsko odravanje
2015.12.18 Rjeenje o obustavi-zimska sluba
2015.12.31. Natjeaj za zimsku slubu
2016.01.14. Pojanjenje za izradu ponude iz Natjeaja za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje komunalnih djelatnosti putem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na podruju Opine Vrh
2016.01.22. Zakljuak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje
2016.01.22. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za odravanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska sluba
Dokumentacija za nadmetanje - dodatni radovi tlani vod
Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu - Vreline
Odluka o pokretanju pregovarakog postupka bez prethodne objave - tlani vod
Registar ugovora javne i bagatelne nabave do 31.12.2015. - Vrhkom d.o.o
Registar ugovora javne i bagatelne nabave do 31.12.2015. - Vreline d.o.o
Registar ugovora javne i bagatelne nabave do 31.12.2015. godine
Trokovnik Vrhovine_Dodatak 1. - tlani vod ponudbeni
Ugovor o izvoenju dodatnih radova izgradnje Tlanog cjevovoda Crpna stanica Vrhovine vodosprema
Zakljuak o odabiru-ienje snjega
Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponude aktualnog izvoditelja i Gradexco
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za odravanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima