Javna nabava 2016.god.

TABLICE REGISTRA UGOVORA OD 2016.GODINE - NAB
2016.06.15. VRHKOM d.o.o. - Izjava o nepostojanju razloga iskljuenja za Izgradnju IVa. faze kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja Gornje Vrhovine
2016.06.15. VRHKOM d.o.o. - Ponudbeni list za Izgradnju IVa. faze kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja Gornje Vrhovine
2016.06.15. VRHKOM d.o.o. - Poziv na dostavu ponuda za Izgradnju IVa. faze kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja Gornje Vrhovine
2016.06.15. VRHKOM d.o.o. - Trokovnik za Izgradnju IVa. faze kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja Gornje Vrhovine
2016.06.15. VRHKOM d.o.o. - Zakljuak o poetku postupka javne nabave Izgradnje IVa. faze kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja Gornje Vrhovine