Javna nabava 2017.god.

2017.01.13. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Opini Vrhovine
2017.01.16. Poziv za dostavu ponuda za izradu III. izmjena i dopuna PPU Opine Vrhovine
2017.01.16. Zakljuak o pokretanju postupka jednostavne nabave izrade III_ izmjena i dopuna PPU Opine Vrhovine
2017.01.17. Obavijest o ispravci greke u Pozivu za dostavu ponuda za izradu III. izmjena i dopuna PPU Opine Vrhovine
2017.01.18. Izjava o nepostojanju sukoba interesa
2017.01.18. Izjava o nepostojanju sukoba interesa za provedbu postupka javne nabave izrade III. izmjena i dopuna PPU Opine Vrhovine
2017.01.18. Zakljuak o imenovanju strunog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave u 2017. godini
2017.02.06. Zakljuak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Izradu III. izmjena i dopuna PPU Opine Vrhovine
2017.02.06. Zapisnik o zaprimanju pregledu i ocjeni ponuda za izradu III. izmjena i dopuna PPU Opine Vrhovine
2017.03.24. Obrazac Izjave o nepostojanju uvjeta za iskljuenje ponude u postupku jednostavne nabave za rekonstrukciju i modernizaciju kolnika NC 5017 od DC 52 - Zaseok Trtice -
2017.03.24. Poziv na dostavu ponuda za rekonstrukciju i modernizaciju kolnika NC 5017 od DC52 - Zaseok Trtice
2017.03.24. Zakljuak o pokretanju postupka jednostavne nabave rekonstrukcije i modernizacije kolnika NC 5017 od DC52 - Zaseok Trtice
2017.04.19. Zakljuak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za rekonstrukciju i modernizaciju kolnika NC 5017 od DC52 - Zaseok Trtice
2017.04.19. Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda za rekonstrukciju i modernizaciju kolnika NC 5017 od DC52 - Zaseok Trtice
Obrazac Izjave o nepostojanju uvjeta za iskljucenje ponude u postupku jednostavne nabave armature LED solarne javne rasvjete - Prilog 3
Obrazac ponude za nabavu armature LED solarne javne rasvjete - Prilog 1
Poziv za dostavu ponuda za nabavu armature LED solarne javne rasvjete
Tablica registra ugovora NAB
Troskovnik nabave armature LED solarne javne rasvjete - Prilog 2
Zakljucak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu armature LED solarne javne rasvjete
Zakljucak o pokretanju postupka jednostavne nabave armature LED solarne javne rasvjete
Zakljucak o pokretanju postupka jednostavne nabave armature LED solarne javne rasvjete