Natječaji 2012.god.

20.03.2012 Pojanjenje gospodarskim subjektima
2012.02.22 Izjava o nepostojanju sukoba interesa
2012.03.07 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE -vodosprema vrhovine 1
2012.03.07 TROSKOVNIK- Vodosprema Vrhovine 1
2012.03.20 pojanjenje dokumantacije i trokovnika
2012.11.28 Izjava o sukobu interesa - Vrhkom d_o_o_ Vrhovine
2012.11.28 Plan nabave za 2012_ godinu - Vrhkom d_o_o_ Vrhovine
2013-01.25 Dokumentacija za nadmetanje IZRADA PROJEKTNE DOKUMANTACIJE III_ faze
2013.01.25 Dokumentacija za nadmetanje
2013.01.25 Trokovnik Ustupanja radova izgradnje vodoopskrbnog sustava Opine Vrhovine - III_ faza