Dokumenti 2017.god.

Financijski plan poslovanja za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Dnevni red 4. sjednice Nadzornog odbora i Skupstine drustva
Registar ostalih ugovora do 31.12.2017. godine
Registar ugovora radnih odnosa do 31.12.2017. godine
Registar ugovora imovinsko pravnih odnosa do 31.12.2017. godine
2017.12.31. Izjava o donacijama i sponzorstvu za 2017. godinu
VRHKOM d.o.o. Godisnje izvjesce 2016. godinu
VRHKOM d.o.o. Godisnje izvjesce za 2016. godinu
2016.02.01. VRHKOM d.o.o. - Dnevni red 1. sjednice Nadzornog odbora
2016.03.25. VRHKOM d.o.o. - Dnevni red 2. sjednice Nadzornog odbora i Skuptine drutva
2016.12.31. VRHKOM d.o.o. - Izjava o sponzorstvu i donacijama u 2016. godini
VRHKOM d.o.o. Registar ostalih ugovora do 31.12.2016. godine
VRHKOM d.o.o. Registar ugovora imovinsko pravnih odnosa do 31.12.2016. godine
VRHKOM d.o.o. Registar ugovora radnih odnosa do 31.12.2016. godine
21.04.2017. Izvjee o poslovanju za 2016. Vrhkom