Kreirano: Srijeda, 04 Ožujak 2020 03:52

Na temelju čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića Vrhovine i Pravilnika o upisu djece u dječji vrtić, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vrhovine dana 21.02.2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju:

 

NATJEČAJA

 

za upis djece u cjelodnevni program 10 – satni pedago. 2020.godini

 

Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2020. godini otvoren je u vremenu  05.03-13.3.2020. godine

Za prijavu na natječaj roditelj/skrbnik dužan je priložiti:

 • Zahtjev za upis djeteta u vrtić (obrazac se podiže u Općini Vrhovine)
 • Presliku domovnice i izvoda iz matične knjige rođenih/rodni list
 • Presliku osobnih iskaznica roditelja-skrbnika radi dokaza o prebivalištu
 • Potvrda o zaposlenju roditelja-skrbnika

 

Pravo prednosti pri upisu u vrtić ostvaruje se prema slijedećem rasporedu:

 • Dijete sa oba zaposlena roditelja
 • Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen a drugi u fazi traženja zaposlenja
 • Dijete čiji je jedan roditelj na školovanju a drugi zaposlen
 • Dijete u godini prije polaska u školu
 • Dijete čija su oba roditelja na školovanju
 • Dijete samohranog roditelja
 • Dijete u udomiteljskoj obitelji
 • Dijete roditelja žrtava i invalida domovinskog rata
 • Dijete s teškoćama u razvoju uz predočenje dokaza nadležne zdravstvene institucije
 • Dijete korisnika doplatka za djecu
 • Dijete korisnika pomoći za uzdržavanje
 • Troje ili više malodobne djece

 

 

Zahtjevi za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom predaju se na adresi Općine Vrhovine (općinska vijećnica) svaki radni dan u natječajnom roku u vremenu od 08.00-12.00 sati.

Komisija za prijem djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis djeteta kao i u dokumentaciji u prilogu.

Rezultati upisa objavljuju se na oglasnoj ploči vrtića po završenom natječajnom postupku.

 
UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA

 

 

DJEČJI VRTIĆ VRHOVINE

SENJSKA 60

53223 VRHOVINE

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 45636000225

Vrhovine, dana 3.03.2020. godine