Općina Vrhovine ishodila je Lokacijsku dozvolu za građevinu ZIP LINE 1.Dužina ovog ZIP LINE-a biti će 3 km i predstavljati će trenutno najdužu takvu građevinu na svijetu.Osim ove Lokacijske dozvole...

Općina Vrhovine ishodila je drugu po redu Građevinsku dozvolu ("Hostel Rudopolje") od planirana tri Hostela na području Općine Vrhovine.Objekat Hostela i gradjevinska dozvola.

Općina Vrhovine otvara javnu raspravu u postupku donošenja Strategije razvoja Općine Vrhovine za razdoblje od 2015 godine do 2020 godine.Dokument Strategije možete preuzeti ovdje.Javna rasprava...

Općina Vrhovine nastavlja s provedbom projekata turističke infrastrukture u sklopu cjelovitog projekta SRC "Bijeli vrh". U tom kontekstu ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju...

Općina Vrhovine nastavlja i sa provedbom razvojnih projekata u segmentu turističke infrastrukture.U tom kontekstu ishođena je lokacijska dozvola za skijalište "PANOS".

Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje pravovaljane liste kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Vrhovine.Izbori se održavaju 31.05.2015 godine na sljedećim biračkim...

U ponedjeljak 29.lipnja 2015 godine s početkom u 11.00 sati održati će se 12.redovna sjednica Općinskog Vijeća Općine Vrhovine.Dnevni red i materijali koji nisu općinskim Vijećnicima dostavljani...

Općinsko Vijeće Općine Vrhovine na 9.redovnoj sjednici održanoj 22.12.2014 godine donijelo Plan razvojnih mogućnosti Općine Vrhovine za period 2015-2017 godine.Na istoj sjednici usvojen je i Plan...