II. izmjene i dopune PPU općine Vrhovine

II IiD PPUO VRHOVINE - 1.1. Koristenje i namjena povrsina
II IiD PPUO VRHOVINE - 1.2. Promet
II IiD PPUO VRHOVINE - 2.1. Energetski sustav posta i elek
II IiD PPUO VRHOVINE - 2.2. Vodnogospodarski sustav obrada
II IiD PPUO VRHOVINE - 3. Podrucja primjene posebnih mjera u
II IiD PPUO VRHOVINE - 4.1. Gornje Vrhovine - Donji Babin Po
II IiD PPUO VRHOVINE - 4.2. Rudopolje
II IiD PPUO VRHOVINE - Obvezni prilozi
II IiD PPUO VRHOVINE - Tekstualni dio