Izmjene i dopune III dio

III IiD PPUO - 1.1.Koristenje i namjena povrsina-1.namjena
III IiD PPUO - 1.2.Promet-promet
III IiD PPUO - 2.1.Energetski sustav posta i elektronicka
III IiD PPUO - 2.2.Vodnogospodarski sustav obrada skladis
III IiD PPUO - 3.Podrucja primjene posebnih mjera uredjenja
III IiD PPUO - 4 Gradevinska podrucja naselja-4.3. Turjanski
III IiD PPUO - 4 Gradevinska podrucja naselja-4.4.b Vrhovine
III IiD PPUO - 4 Gradevinska podrucja naselja-4.5. Zalunica
III IiD PPUO - 4.1.Gornje Vrhovine - Donji Babin Potok-4A.go
III IiD PPUO - 4.2.Rudopolje-4C.rudopolje
III IiD PPUO VRHOVINE - Obrazlozenje
III IiD PPOU VRHOVINE -saetak za javnost.prijedlog plana
III ID PPUO VRHOVINE - Tekstualni dio
Javna-rasprava-III-Izmjne-i-dopune.pdf