Novosti

SRC Bijeli Vrh

Potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije za SRC Bijeli Vrh

22.01.2014. godine Općinski načelnik Milorad Delić i direktor tvrtke Geoprojekt d.d. Opatija Valter Perčić potpisali su Ugovor o izradi Idejnog, glavnog i izvedbenog projekta „SRC Bijeli Vrh“ kojim se Geoprojket d.d. obvezao do 30.10.2014. godine izraditi kompletnu projektnu dokumentaciju i to: za ZIP 2, ZIP 1 i 3, SKI, Prateći SKI, Hostel Gornje Vrhovine, Hostel Rudopolje, Hostel Gornji Babin Potok i Biciklističke staze.

Potpisom ovog Ugovora otpočinje intenzivna aktivnost ostvarivanja gospodarskog dijela Strategije razvoja Općine Vrhovine kao važnog svekolikog gospodarskog i demografskog čimbenika razvitka.
Početak ostvarivanja izvedbe, projektom predviđenih objekata i sadržaja, očekuje se već koncem ove godine. Ovim projektima Općina Vrhovine želi postati, na svojevrstan način,  „Vrata Plitvica“ te važno odredište turističke ponude kojim se nadopunjuje i obogaćuje postojeća turistička ponuda Nacionalnog parka Plitvička Jezera van njegove djelatnosti.

SRC Bijeli Vrh   SRC Bijeli Vrh SRC Bijeli Vrh


 

MIR I DOBRO

Tradicionalno, već 20. godinu zaredom Policijska uprava ličko-senjska u razdoblju od 16. prosinca 2013. godine do 8. siječnja 2013. godine provodi operativno-preventivnu akciju «MIR I DOBRO», u sklopu koje će provesti niz preventivnih mjera i radnji u cilju sprječavanja zlouporabe pirotehničkih sredstava, eksplozivnih naprava i vatrenog oružja, te posebno improviziranih sredstava kućne izrade. 

Sukladno tradicionalnim vjerskim i obiteljskim običajima, kao i svih prijašnjih božićnih i novogodišnjih blagdana i ove godine očekuje se da će veći broj građana nazočiti upriličenim svetim misama i okupljati se na organiziranim slavljima u ugostiteljskim objektima i gradskim trgovima. Na temelju dosadašnjeg iskustva, prosuđuje se da bi blagdansko raspoloženje mogla narušiti zlouporaba oružja, eksplozivnih i pirotehničkih sredstava, što može rezultirati nehotičnim lakšim i težim ranjavanjem građana, prostreljivanjem i oštećenjem imovine, odnosno nastati materijalna šteta na privatnoj i državnoj imovini. Kako bi takve posljedice izostale policijski službenici ove Policijske uprave kontaktirali su predstavnike civilne vlasti na razini županije, gradova i općina, ravnatelje obrazovnih ustanova s ciljem da se građani upozore na opasnosti od zlouporabe oružja, eksplozivnih i pirotehničkih sredstava, kao i raznih improviziranih sredstava kućne izrade.

Nažalost poznato je kako neoprezno i nestručno rukovanje pirotehničkim sredstvima može izazvati teške ozljede posebice šaka, prstiju, lica i očiju, a o neželjenim posljedicama korištenja eksplozivnih naprava i vatrenog oružja nije potrebno niti govoriti. Isto tako ova sredstva mogu izazvati požare (na balkonima, podrumima…), a njihova uporaba na mjestima gdje se okuplja veći broj građana (škole i školska dvorišta, dječja igrališta, vjerski objekti, autobusne postaje i sl.) je naročito opasna.

 Pozivamo građane na suradnju i primjereno ponašanje u ozračju mira i dostojanstva, te im savjetujemo:

 -         Kako biste izbjegli neželjene posljedice, ne poklanjajte djeci, a ni drugima nešto od čega bi mogli stradati.

-          Uvijek budite uzor svom djetetu, jer djeca petarde ne doživljavaju opasnima ako ih i vi koristite!

-          Petarde nisu igračke. Najčešće su uzrokom ozljeda šaka i prstiju, lica i očiju. Riječ je o dubokim ozljedama u kombinaciji s opeklinama koje teško oštećuju
           funkcionalne dijelove šake, živce i tetive zbog čega poučite djecu o mogućim posljedicama nepravilnog i nestručnog rukovanja pirotehničkim sredstvima.  

-          Budite odgovorni i ne podcjenjujte dječju zainteresiranost za oružje, a ako ga posjedujete, čuvajte ga na, za djecu, nedostupnim i zaključanim mjestima!

-          Djeco, ne dirajte nepoznate predmete, ne rastavljajte ih, ne pomičite ih! Zapazite li ih, odmah pozovite roditelje ili policiju!

-          Nikada ne izrađujte pirotehnička sredstva prema „recepturi“ s interneta!

-          Najbolja preventiva je nekorištenje pirotehnike i drugih eksplozivnih i ubojitih sredstava, jer blagdani se mogu proslaviti i drukčije – ljepše, ugodnije i, prije svega, svečanije.

 UPAMTITE: Najbolja prevencija od neželjenih posljedica je nekorištenje pirotehnike i drugih eksplozivnih i ubojitih sredstava, a samim time će i proslava blagdana biti ljepša, ugodnija i svečanija.

 

3.redovna sjednica Općinskog Vijeća Općine Vrhovine

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 13/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13-pročišćeni tekst i  19/13.) i članka 88. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrhovine («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije 10/13.-pročišćeni tekst) sazivam 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrhovine za dan 12.12.2013. godine 11,00  sati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Vrhovine, Senjska 48 - za  koju predlažem slijedeći


Dnevni red

Aktualni sat
1.Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća
2.Prijedlog i donošenje Zaključka o Izvješću o provedenim izborim za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Vrhovine
3.Prijedlog i donošenje Izmjena i dopuna Programa  komunalne djelatnosti  i izgradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.  godinu
4.Prijedlog i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u  socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine  za  2013. godinu
5.Prijedlog i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u  kulturi i sportu u Općini Vrhovine  za 2013.  godinu
6.Prijedlog i donošenje II. izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Vrhovine za 2013. godinu
7.Prijedlog i donošenje Odluke o drugoj  izmjeni i dopuni odluke o izvršenju proračuna općine Vrhovine u 2013. godini
8.Prijedlog i donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama u Općini Vrhovine 
9.Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta
u JLS Ličko-senjske županije – koje se odnosi na Općinu Vrhovine
10.Prijedlog i donošenje Programa radova redovnog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Vrhovine u 2014. godinu
11.Prijedlog i donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza  putnika na relaciji Otočac –MO Turjanski u 2014. godini
12.Prijedlog i donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednje škole za školsku godinu 2013./2014. godinu
13.Prijedlog i donošenje Odluke o visini jednokratne pomoći i podmirenju troškova stanovanja u 2014. godini
14.Prijedlog i donošenje Plana radnih mjesta za razdoblje 2014. – 2016. godina
15.Prijedlog i donošenje Programa komunalne djelatnosti  i izgradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.  godinu u Općini Vrhovine
16.Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Vreline s ograničenom odgovornošću
17.Prijedlog i donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine za 2014. godinu
18.Prijedlog i donošenje Programa  javnih potreba u  kulturi i sportu u Općini Vrhovine  za 2014.  godinu
19.Rasprava i donošenje Plana proračuna za 2014. godinu Općine Vrhovine
20.Rasprava i donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2014. godinu
21.Prijedlog i donošenje Projekcije plana proračuna za 2015. i 2016. godinu
22.Donošenje Prijedloga člana Povjerenstava za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
23.Rasprava i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
24.Prijedlog i donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2013. godinu
25.Prijedlog i donošenje Zaključka  o prijedlogu razrješenju i imenovanju osoba za utvrđivanje nastupa smrti, vremena i uzorka smrti osoba umrlih 

Dostavljeno:                                                                                                                                                   Predsjednik

  • svim vijećnicima                                                                                                                           Nikola Ivančević v.r.
  • Općinski načelnik
  • Zamjenik Općinskog načelnika
  • Vijeće Srpske nacionalne manjine
  • Oglasna tabla
  • Pismohrana
 

Dokumentacija za izradu projektne dokumentacije za SRC Bijeli Vrh

Općina Vrhovine raspisuje nadmetanje za izradu Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta za izgradnju SRC(sportsko rekreativni centar) "Bijeli Vrh".
Dokumantaciju za nadmetanje možete preuzeti  ovdje . SRC Bijeli VrhOdgovor ponuditeljima na upit o pojašnjenju dokumatacije.
Odgovor ponuditeljima na upit od 25.11.2013 godine. str 1 .   str 2.
Odgovor ponuditeljima od 03.12.2013 godine
Odgovor ponuditeljina od 03.02.2013 godine- 2
Odgovot poduditeljima od 04.12.2013 godine
 
Stranica 4 od 10

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza