Poziv građanima !

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine" broj 86/2012.) Općinski načelnik Općine Vrhovine

P o z i v a

sve vlasnike nezakonito izgrađenih objekata (zgrada) da podnesu Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine na adresu:

 

Ličko-senjska županija

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo

Odsjek za graditeljstvo

Ispostava Otočac

53220 Otočac Ulica Kralja Zvonimira 8

 

Uz zahtjev, sukladno odredbi stavka 1. članka 11. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, obavezno se prilaže:

1. Tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađena od strane ovlaštenog inženjera geodezije

2. Tri primjerka arhitektonskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađenih od strane ovlaštenog arhitekte

3. Izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonita zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti

 

Pozivamo sve vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da na internetskoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (dof5/2001) provjere da li se nezakonito izgrađena zgrada nalazi na aerofotogrametrijskom snimku što je pretpostavka legalizacije.

 

Općinski načelnik

Milorad Delić, bacc. iur. v.r.

Poziv

 

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza