3.redovna sjednica Općinskog Vijeća Općine Vrhovine

Na temelju članka 30. Statuta Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 13/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13-pročišćeni tekst i  19/13.) i članka 88. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrhovine («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije 10/13.-pročišćeni tekst) sazivam 3. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Vrhovine za dan 12.12.2013. godine 11,00  sati u vijećnici Općinskog vijeća Općine Vrhovine, Senjska 48 - za  koju predlažem slijedeći


Dnevni red

Aktualni sat
1.Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća
2.Prijedlog i donošenje Zaključka o Izvješću o provedenim izborim za članove vijeća mjesnih odbora u Općini Vrhovine
3.Prijedlog i donošenje Izmjena i dopuna Programa  komunalne djelatnosti  i izgradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.  godinu
4.Prijedlog i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u  socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine  za  2013. godinu
5.Prijedlog i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u  kulturi i sportu u Općini Vrhovine  za 2013.  godinu
6.Prijedlog i donošenje II. izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Vrhovine za 2013. godinu
7.Prijedlog i donošenje Odluke o drugoj  izmjeni i dopuni odluke o izvršenju proračuna općine Vrhovine u 2013. godini
8.Prijedlog i donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama u Općini Vrhovine 
9.Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta
u JLS Ličko-senjske županije – koje se odnosi na Općinu Vrhovine
10.Prijedlog i donošenje Programa radova redovnog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Vrhovine u 2014. godinu
11.Prijedlog i donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza  putnika na relaciji Otočac –MO Turjanski u 2014. godini
12.Prijedlog i donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednje škole za školsku godinu 2013./2014. godinu
13.Prijedlog i donošenje Odluke o visini jednokratne pomoći i podmirenju troškova stanovanja u 2014. godini
14.Prijedlog i donošenje Plana radnih mjesta za razdoblje 2014. – 2016. godina
15.Prijedlog i donošenje Programa komunalne djelatnosti  i izgradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.  godinu u Općini Vrhovine
16.Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Vreline s ograničenom odgovornošću
17.Prijedlog i donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Vrhovine za 2014. godinu
18.Prijedlog i donošenje Programa  javnih potreba u  kulturi i sportu u Općini Vrhovine  za 2014.  godinu
19.Rasprava i donošenje Plana proračuna za 2014. godinu Općine Vrhovine
20.Rasprava i donošenje Odluke o izvršenju proračuna za 2014. godinu
21.Prijedlog i donošenje Projekcije plana proračuna za 2015. i 2016. godinu
22.Donošenje Prijedloga člana Povjerenstava za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
23.Rasprava i donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
24.Prijedlog i donošenje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2013. godinu
25.Prijedlog i donošenje Zaključka  o prijedlogu razrješenju i imenovanju osoba za utvrđivanje nastupa smrti, vremena i uzorka smrti osoba umrlih 

Dostavljeno:                                                                                                                                                   Predsjednik

  • svim vijećnicima                                                                                                                           Nikola Ivančević v.r.
  • Općinski načelnik
  • Zamjenik Općinskog načelnika
  • Vijeće Srpske nacionalne manjine
  • Oglasna tabla
  • Pismohrana
 

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza