II.izmjene i dopuna PPU Općine Vrhovine

Općina Vrhovine obavještava sve zainteresirane stranke da će ponovljena javna rasprava za II.izmjene i dopune PPU Općine Vrhovine
bit u vremenskom periodu od 10.ožujka-18.ožujka 2014 godine.

Javna rasprava i javni uvid za izradu urbanističkog plana uređenje -UPU 3 "Bijeli vrh"  započinje 24.veljače 2014 godine i traje do 24.ožujka 2014 godine.

Javno izlaganje za oba dokumenta prostorno planske dokumentacije obaviti će se 14.ožujka u  11.00 h odnosno u 12.oo h.
 

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza