ZIP LINE - Novosti

Općina Vrhovine ishodila je Lokacijsku dozvolu za građevinu ZIP LINE 1.
Dužina ovog ZIP LINE-a biti će 3 km i predstavljati će trenutno najdužu takvu građevinu na svijetu.
Osim ove Lokacijske dozvole  i  ranije  ishođenu Lokacijsku dozvolu za ZIP LINE 2 tjekom prosinca 2015 godine ishođena je i treća Lokacijska dozvola za ZIP LINE 3.
Sve  tri  Lokacijske dozvole su i pravomoćne.
ZIP LINE   ZIP LINE ZIP LINE ZIP LINE ZIP LINE
 

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza