Prostorni plan uređenja općine Vrhovine


1.1 Korištenje i namjena

1.2 Promet


2.1 Struja-pošta-telekomunikacije

2.2. Vodnogospodarski sustav

3. Uvjeti korištenja

4.1.a Gornje Vrhovine-Donji Babin Potok

4.1.b Gornje Vrhovine

4.2. Rudopolje


4.3. Turjanski

4.4.a Vrhovine

4.4.b Vrhovine

4.5. Zalužnica

4.6. Gornji Babin Potok

PPUO Vrhovine

PPUO Vrhovine - obrazloženje

PPUO Vrhovine - odredbeURBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA VRHOVINE 


UPU Vrhovine - tekstualno orazloženje

1.       Korištenje i namjena

2.A.    Promet

2.B.    Pošta i TK_Energetski sustav

3.       Uvjeti korištenja

4.       Način i uvjeti gradnje


DRUGE IZMJENE I DOPUNE  


II IiD PPUO VRHOVINE - 1.1. Koristenje i namjena povrsina

II IiD PPUO VRHOVINE - 1.2. Promet

II IiD PPUO VRHOVINE - 2.1. Energetski sustav + posta i elek

II IiD PPUO VRHOVINE - 2.2. Vodnogospodarski sustav + obrada

II IiD PPUO VRHOVINE - 3. Podrucja primjene posebnih mjera u

II IiD PPUO VRHOVINE - 4.1. Gornje Vrhovine - Donji Babin Po

II IiD PPUO VRHOVINE - 4.2. Rudopolje

II IiD PPUO VRHOVINE - Obvezni prilozi

II IiD PPUO VRHOVINE - Tekstualni dio


GORNJE VRHOVINE - BIJELI VRH

UPU 3 - 1 Koristenje i namjena povrsina

UPU 3 - 2A Promet i elektronicka komunikacijska infrastruktu

UPU 3 - 2B Energetski sustav

UPU 3 - 2C Vodnogospodarski sustav

UPU 3 - 3 Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju i primj

UPU 3 - 4 Nacin i uvjeti gradnje

UPU 3 - Obvezni prilozi

UPU 3 - Tekstualni dioURBANISTIČKI PLAN UREĐENJA TURISTIČKOG KOMPLEKSA "RUDOPOLJE"

1.       Odredbe

2.       Polazišta

3.       Namjena

4.       Ceste 

5.       Voda

6.       Odvodnja

7.       Elektrika i DTK
 
8.       Plin

9.       Uvjeti korištenja

10.      Planske mjere zaštite
 
11.      Uvjeti građenja

 

 

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza