Novosti

Objava konačnih rezultata lokalnih izbora 2017.god. za općinu Vrhovine

Objavljujemo konačne rezultate lokalnih izbora za Općinu Vrhovine dana 25.05.2017. godine.

Konačne rezultate za izbor članova općinskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Konačne rezultate za izbor općinskog načelnika možete vidjeti ovdje.
 

Objavljene pravovaljane kandidacijske liste za predstojeće izbore u općini Vrhovine

Objavljene pravovaljane kandidacijske liste za  predstojeće izbore u općini Vrhovine.

Iste možete skinuti ovdje.
 

Najava 19. sjednice Općinskog Vijeća općine Vrhovine

Općinsko vijeće Općine Vrhovine održati će 16.12. 2016. godine 19. redovnu sjednicu s početkom u 11:00 sati.
Dnevni red sjednice dostupan je ovdje.
 
 

Prodaja udjela poljioprivrednog zemljišta u općini Vrhovine

Na temelju članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 4/10. i 5/15.) i točke 3.1.1. Izmjena i dopuna Plana gospodarenja nekretninama i nefinancijskom imovinom u 2016. godini KLASA: 940-01/16-01/8, URBROJ:2125/09-01/01/16-1 od 22.09.2016. godine. godine Općinski načelnik Općine Vrhovine objavljuje javni natjecaj. 

Najava 17. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Općine Vrhovine održati će 27.06.2016. godine 17. redovnu sjednicu s početkom u 11:00 sati.
Iz Dnevnog reda izdvajamo:


 
 

ZIP LINE - Novosti

Općina Vrhovine ishodila je Lokacijsku dozvolu za građevinu ZIP LINE 1.
Dužina ovog ZIP LINE-a biti će 3 km i predstavljati će trenutno najdužu takvu građevinu na svijetu.
Osim ove Lokacijske dozvole  i  ranije  ishođenu Lokacijsku dozvolu za ZIP LINE 2 tjekom prosinca 2015 godine ishođena je i treća Lokacijska dozvola za ZIP LINE 3.
Sve  tri  Lokacijske dozvole su i pravomoćne.
ZIP LINE   ZIP LINE ZIP LINE ZIP LINE ZIP LINE
 
«Početak«12345678910»Kraj»
Stranica 1 od 10

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza