Novosti

Poziv građanima !

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine" broj 86/2012.) Općinski načelnik Općine Vrhovine

P o z i v a

sve vlasnike nezakonito izgrađenih objekata (zgrada) da podnesu Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine na adresu:

 

Ličko-senjska županija

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo

Odsjek za graditeljstvo

Ispostava Otočac

53220 Otočac Ulica Kralja Zvonimira 8

 

Uz zahtjev, sukladno odredbi stavka 1. članka 11. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, obavezno se prilaže:

1. Tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađena od strane ovlaštenog inženjera geodezije

2. Tri primjerka arhitektonskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađenih od strane ovlaštenog arhitekte

3. Izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonita zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti

 

Pozivamo sve vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da na internetskoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (dof5/2001) provjere da li se nezakonito izgrađena zgrada nalazi na aerofotogrametrijskom snimku što je pretpostavka legalizacije.

 

Općinski načelnik

Milorad Delić, bacc. iur. v.r.

Poziv

 

Pomoć stanovništvu općine Vrhovine kroz sufinanciranje cijene pitke vode

Donesen zaključak o prenamjeni sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2012. godini na području Općine Vrhovine. Iz sredstava prikupljenih po ovoj odluci, sufinancirat će se dostava pitke vode domaćinstvima na području Općine Vrhovine u visini od 50% cijene za vatrogasnu cisternu. Detaljnije o donesenoj odluci možete pročitati ovdje.
 

Dovršetak izgradnje vodospreme "Vrhovine 1"

Općina Vrhovine objavljuje natječaj za dovršetak izgradnje vodospreme "Vrhovine 1".

Dokumantaciju za nadmetanje i troškovnik radova možete preuzeti ovdje.

 

Pojašnjenje dokumantacije i troškovnika preuzmite ovdje.

 

Javni poziv građanima općine Vrhovine

Općina Vrhovine poziva sve građane Općine Vrhovine da završno sa  31.12.2011 godine prijave nezakonito sagrađene građevine na području općine radi njihove legalizacije.
 
Stranica 6 od 10

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza