Novosti

Završna faza izgradnje Tržnice u Vrhovinama

Tržnica Vrhovine  Izgradnja tržnice u naselju Vrhovine privodi se kraju. Tržnica se gradi po projektu ING Project d.o.o. Otočac .a sredstva za izgradnju osigurana su iz sredstava EIB II. Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kroz Program „Integralni razvoj lokalne zajednice“ i sredstvima Općine Vrhovine. Radove na izgradnji tržnice izvodi Alte gradnja d.o.o. iz Vukovara.

 

 

Tržnica Vrhovine  Ukupna vrijednost radova, projektna dokumentacija, otkup zemljišta i svi drugi imovinsko-pravni izdaci i poslovi iznose 1.530.683,65 kn.Završetak izgradnje očekuje se, prema dinamičkom planu građenja, u srpnju 2011. godine.

 

Završena izgradnja I.faze vodoopskrbe općine Vrhovine

Uporabna dozvola za vodnu građevinu radnog naziva „Dovod vode Zalužnica – Vrhovine“ koju u naravi čini tlačni vod promjera 150 cm u dužini od 7,234 km i crpna stanica kapaciteta 17 litara/sek.  u naselju Zalužnica je, nakon tehničko-tehnološkog ispitivanja, dobivena i stvoreni su svi relevantni uvjeti da se ovaj, trenutno za naselje Vrhovine a dugoročno za naselja Gornji i Donji Babin Potok, Rudopolje, Gornje Vrhovine i Turjanski važna vodna građevina, stavi u funkciju.Stavljanjem u funkciju ove građevine trajno se isključuje iz uporabe tz. željeznički cjevovod koji prolazi prugom i tunelom Sinac – Vrhovine kao i tehnološki zastarjela crpna stanica Sinac isključuju se nakon gotovo stoljetnog korištenja van uporabe.Nositelj idejnog projekta je bila tvrtka Komunalac d.o.o. Otočac.

Izgradnju građevine je financiralo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.Općina je u suradnji s Hrvatskim vodama izradila Glavni projekt a Općina je riješila i sve imovinsko-pravne odnose.

 

Ukupna vrijednost investicije bila je 4.913.279,59 kn.

I faza vodoopskrbe I faza vodoopskrbe

 

Završna faza izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Vrhovine 1.200 ES – primjenom MBR tehnologije kojeg izgrađuje tvrtka Građevinar d.o.o. iz Rijeke prema projektu Rijekaprojekt d.o.o.

Rijeka je u fazi instaliranja opreme komunalna infrastrukturakomunalna infrastruktura i završetku radova na uređenju vizualnih detalja.

Prema dinamici radova okončanje izgradnje uređaja očekuje se do konca lipnja 2011. godine.

Izgradnjom ovog Uređaja trajno se rješava upuštanje otpadnih voda u prirodne ponore odnosno trajna zaštita izvorišta pritoka rijeke Gacke.

Uređaj za pročišćavanje Uređaj za pročišćavanje Uređaj za pročišćavanje

 

Izgradnja CS Vrhovine- II faza vodoopskrbe općine Vrhovine

komunalna infrastruktura Dana 06. svibnja 2011. godine Općinu Vrhovine posjetili su predstavnici tvrtke Coning ecogradnja d.d. Varaždin koja izvodi radove na izgradnji dijela građevina vodoopskrbnog sustava Vrhovine – Babin Potok.

Tom prilikom posjećen je lokalitet na kojem se izgrađuje vodosprema „Gornje Vrhovine“ čiji je kapacitet-zapremina 100 m³. Radovi su u završnoj fazi i biti će okončani do 15. svibnja 2011. godine a potom se očekuje primopredaja objekta. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.459.574,00 kn a ukupno ulaganje u ovu građevinu uključujući projektiranje i naknade iznose 1.852.574,00 kn.

 

komunalna infrastruktura Tvrtka Coning ecogradnja d.d. Varaždin bila je najpovoljniji ponuditelj na javnom nadmetanju za izgradnju crpne stanice „Vrhovine“ vodoopskrbnog sustava Vrhovine – Babin Potok pa su Općinski načelnik Milorad Delić, bacc. iur. i direktor Coning ecogradnja d.d. Varaždin Stjepan Ptiček dipl. ing. potpisli ugovor o izgradnji I. faze te građevine.

Ukupna vrijednost radova iznosi 1.175.383,83 kn. Izgradnja je predviđena tijekom 2011. I 2012. godine. Ako se stvore svi potrebiti uvjeti izgradnja bi trebala biti završena u 2011. godini. Ukupna vrijednost objekta, projekta i svih drugih izdataka procjenjuje se u iznosu od oko 1.550.000,00 kn.

Dana 09. svibnja 2011. godine potpisan je i ugovor o nadzoru nad izgradnjom crpne stanice „Vrhovine“ sa tvrtkom Engrad d.o.o. Otočac.

 

Dan žalosti u Općini Vrhovine

Općina Vrhovine suosjećajući s narodom Japana proglasila je 18.ožujak.2011 godine DAN ŽALOSTI.
 
Stranica 8 od 10

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza