Javna nabava Vrhovine 2015.god.

1 2014.07.11 Odluka o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Općini Vrhovine
2 2015.03.18 Zaključak o početku postupka javne nabave izrade Strategije razvoja Općine Vrhovine
3 2015.03.19 Izjava o nepostojanju sukova interesa
4 2015.03.19 Poziv za dostavu ponuda za izradu Strategije razvoja Općine Vrhovine broj 2_15
5 2015.03.19 Zaključak o početku nabave - komunalna oprema
6 2015.03.19.Poziv na dostavu ponuda - komunalna oprema
7 2015.04.10 Zaključak o početku postupka javne nabave izrade Akcijskog plana održivog energetskog razvitka Općine Vrhovine
8 2015.04.10 Poziv za dostavu ponuda za izradu Akcijskog plana održivog energetskog razvitka Općine Vrhovine broj 3_15
9 2015.04.10 Zaključak o odabiru - Strategija razvoja
10 2015.04.10 Zaključak o odabiru -komunalna oprema
11 2015.04.10 Zapisnik o pregledu i ocjeni - komunalna oprema
12 2015.04.10 Zapisnik o pregledu i ocjeni - Strategija razvoja
13 2015.05.05. Zaključak o odabiru- za izradu akcijskog plana održivog energetskog razvitka Općine Vrhovine
14 2015.05.05. Zapisnik o pregledu i ocjeni
15 2015.06.30 TABLICE REGISTRA UGOVORA OD 2011
16 2015.07.01 Poziv na dostavu ponuda za izvođenje radova rekonstrukcije nestambene zgrade Općine Vrhovine
17 2015.07.01 Troškovnik energetske obnove zgrade Općine Vrhovine po projektu DP_19_2015
18 2015.07.01 Zaključak o početku postupka javne nabave za izvoenje radova rekonstrukcije nestambene zgrade Općine Vrhovine
19 2015.07.08 Zakljućak o početku postupka javne nabave za izgradnju ograde Mjesnog groblja Donji Babin Potok
20 2015.07.08 Poziv na dostavu ponuda za Izgradnju ograde u Mjesnom groblju Donji babin Potok
21 2015.07.22 Poziv na dostavu ponuda za Izgradnju penjačke stijene
22 2015.07.22 Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova Rekonstrukcije nestambene zgrade Općine Vrhovine
23 2015.07.22 Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju ograde u Mjesnom groblju D_B Potok
24 2015.07.22 Zaključak o početku postupka javne nabave za izgradnju penjačke stijene
25 2015.07.22 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za izgradnju ograde u Mjesnom groblju D_B_Potok
26 2015.07.22 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za izvođenje radova Rekonstrukcije nestambene zgrade Općine Vrhovine
27 2015.08.04 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za Izgradnju Penjačke stijene
28 2015.08.06 Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Izgradnju Penjačke stijene
29 2015.10.19 Natječaj za zimsko održavanje

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza