Natječaji 2011.god.
1 2011.02.03 Dokumentacija za izgradnju Vodospreme Vrhovine 1- vodoopskrbni sustav Vrhovine-Babin Potok
2 2011.02.03 Dokumentacija - Crpna stanica Vrhovine EVBR 14a-OP-11
3 2011.02.03 TROSKOVNIK- Vodosprema Vrhovine 1 - Prilog F
4 2011.02.03Sveukupna rekapitulacija - prilog F-3
5 2011.02.03Trokovnik CS - Prilog F-1
6 2011.02.03Trokovnik elektor radova CS - Prilog F-2
7 2011.03.02 Javnog natjeaja - prodaja -III krug-1
8 2011.03.02 Natjeaj za zakup na 20 godina-1
9 2011.03.02 Objava Javnog natjeaja PZ Vrhovine-zakup - 5 godina-1
10 2011.03.15 Objava Javnog natjeaja ZAKUP - 10 godina PO L_ 15 ZPZ-1
11 2011.05.09 Dokumentacija - modernizacija instalacije javne rasvjete na poruju Opine Vrhovine
12 2011.05.09 Tehnike upute i trokovnik Prilog E
13 2011.05.523 Obavijest - pojanjenje Dokumentacije modernizacije javne rasvjete u Opini Vrhovine EVBR 21a-OP
14 2011.06.01 Dokumentacija za javno nadmetanje - Kolektorski sustav naselja Vrhovine II_ faza-1
15 2011.06.01 Pregledna situacija 1
16 2011.06.01 Pregledna situacija_2
17 2011.06.01 Trokovnik elektro radova Kolektorskog sustava naselja Vrhovine II_ faza
18 2011.06.01 Trokovnik graevinskih radova Kolektorskog sustava naselja Vrhovine II_ faza
19 2011.06.10 Obavijest pojašnjenje- odgovor na upit ponuditelja
20 2011.06.20 Obavijest ponuditeljima
21 2011.06.21 Dokumentacija za javno nadmetanje - Nabava komunalne opreme
22 2011.06.29 Pojanjenje dokumentacije za nadmetanje
23 2011.09.02 Dokumentacija - modernizacija instalacije javne rasvjete na poruju Opine Vrhovine objava 02_09
24 2011.09.14 Objava Javnog natjeaja ZAKUP - 10 godina PO L_ 15 ZPZ- 2 krug-14_09_2011 god
25 2011.10.24 Rjesenje o ponistenju Odluke o raspisivanju javnog natjeaja za zakup poljoprivrednog zemljita
26 2011.10.26 Natječaj za izbor Nadzornog odbora poduzea Vrhkom d_o_o_ Vrhovine
27 2011.10.26 Natječaj za izbor Upravno Vijeća Narodne knjižnice SS Kranjčević Vrhovine
28 2011.11.14 Pregledna situacija 1
29 2011.11.14 Pregledna situacija_2
30 2011.11.14 Troskovnik građevinskih radova Kolektorskog sustava naselja Vrhovine II_ faza GP 416-1
31 2011.11.14 Dokumentacija za javno nadmetanje - Kolektorski sustav naselja Vrhovine II_ faza
32 2011.11.14 Troskovnik elektro radova Kolektorskog sustava naselja Vrhovine II_ faza GP 416-2
33 2011.11.15 Dokumentacija za javno nadmetanje za e ustupanja radova izgradnje tlanog cjevovoda EVBR 16
34 2011.11.15 Troškovnik izgradnje tlačnog cjevovoda Vrhovine - Babin Potok
35 2011.12.14 Dokumentacija za javno nadmetanje za ustupanja radova izgradnje tlačnog cjevovoda EVBR 16 - pročišćeni tekst
36 2011.12.14Pojašnjenje dokumentacije - 14_12
37 2011.12.15 Poziv za prijavu nezakonito izgraene zgrade na podruju Opine Vrhovine

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza