Odluke Općine Vrhovine 2010.god.

1 2010 09 27 Odluka o donošenju UPU-4 Rudopolje - konačni tekst
2 2010 09 27 Upute za izradu proračuna za 2011. godinu
3 2010.12.16 Plana proracuna Opcine Vrhovine za 2011_ godinu-1
4 Odluka o agrotehničkim mjerama u Općini Vrhovine
5 Odluka o agrotehničkim mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednog zemljišta i rudina
6 Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
7 Odluka o dopuni Progarama raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
8 Odluka o grbu i zastavi Općine Vrhovine
9 Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Knjižnice
10 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu u Općini Vrhovine
11 Odluka o izmjeni PPU
12 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone UPU 4 - Rudopolje
13 Odluka o komunalnim djelatnostima
14 Odluka o komunalnom doprinosu u opcini Vrhovine
15 Odluka o koritenju sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske u 2011_ godini na podruju Opine Vrhovine
16 Odluka o načinu i uvjetima održavanja, gospodarenja i upravljanja grobljima
17 Odluka o osnivanju Narodne knjižnice Vrhovine - pročišćeni tekst - konačni
18 Odluka o prosjecnom prihodu korisnika socijalne skrbi za 2011_ godinu
19 Odluka o ustrojstvu i djelokrugu JUO 2009
20 Odluka o uvjetima nacinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasnistvu opcine Vrhovine
21 Odluka o visini stanarine i priuve za koritenje stana u vlasnitvu opine Vrhovine
22 Odluke o zakupu neobrađenog poljoprivrednog zemljišta
23 Plan zaštite od požara u općini Vrhovine
24 Plana nabave za 2010 godinu
25 Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima
26 Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza