VRHKOM - Dokumenti iz 2014.god.

1 2014.02.25 Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Vrhkom d.o.o.
2 2014.06.20. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - Vrhkom d_o_o

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza