Kreirano: Četvrtak, 29 Kolovoz 2019 11:27

OTPAD OD HRANE

kako ga smanjiti i kako kompostirati?


Utvrđeno je da oko milijarda ljudi u svijetu gladuje ili pati od pothranjenosti, dok se 1,3 milijarde tona hrane baci. Čak 53 % hrane baci se iz domaćinstva. U Europskoj uniji godišnje nastane gotovo 88 milijuna tona otpada od hrane, od kojih 47 milijuna nastane u kućanstvima.
U biorazgradivi otpad spadaju ostatci voća i povrća, ljuske od jaja, talog kave i čaja, pokošena trava i korov, usitnjeno suho granje i lišće, slama, sijeno, ostatci biljaka i cvijeća, piljevina te ostatci voćaka.
U biorazgradivi otpad NE spadaju ostatci kuhanog voća i povrća, meso, riba i kosti, pepeo, prašina, ostatci vrećica iz usisavača te ostatci pijeska od kućnih ljubimaca.
Međutim, najveći dio biorazgradivog otpada nastane bacanjem ostatka hrane. Stoga bi trebalo spriječiti nastanak takvog otpada na način da se hrana planski priprema u onim količinama koje će se u potpunosti konzumirati, a ostatke koji nastanu prilikom pripreme jela treba kompostirati. Kako kompostirati u vlastitom vrtu?