Kreirano: Petak, 27 Studeni 2020 10:54

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrhovine KLASA: 320-02/20-02/1, URBROJ:2125/09-01/01/20-1 Općinsko vijeće Općine Vrhovine na 24. sjednici održanoj 17.11. 2020. godine, objavljuje javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrhovine.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrhovine u katastarskim općinama: Babin Potok, Rudopolje, Turjanski, Vrhovine i Zalužnica, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrhovine predviđeno za zakup.

Rok za dostavljanje ponuda je 27.12.2020. godine

Detaljnije o natječaju sudionicima, obrascima i ostalim uvjetima pogledajte u tekstu Javnog natječaja.

PRILOZI :

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vrhovine

Prilog 1. - Tablica popis poljoprivrednog zemljišta

Prilog 2. - Obrazac ponude

Prilog 3. - Tablica prvenstveno pravo zakupa

Prilog 4. - Obrazac 1. Izjava o plaćenim obvezama za DPZ  

             - Obrazac 2. Izjava o povezanim osobama

             - Obrazac 3 Izjava o korištenju osobnih podataka

             - Obrazac 4. Izjava o ispunjenju gospodarskog programa                 

Prilog 5. – Gospodarski program

Prilog 6. – Pripadajući iznos uvjetnog grla