Kreirano: Ponedjeljak, 11 Siječanj 2021 14:20

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrhovine, KLASA: 320-02/20-02/3, URBROJ: 2125/09-01/01/20-1, od 17.11.2020, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Vrhovine i web stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr 26.11.2020. godine, provesti će se

dana 18.01.2021. godine (Ponedieliak) s početkom u 11:30 sati u zgradi Centra za pomoć u kući, u Općini Vrhovine. na adresi Vrhovine, Gornje Vrhovine 76.

Radi sigurnosnih razloga i mjera koje se provode u svrhu suzbijanja širenja zaraze virusom COVID-19, javno otvaranje ponuda provesti će se uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera,

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrhovine

KLASA: 320-02/20-02/3

URBROJ: 2125/09-01/06/21-37 Vrhovine, 11. siječnja 2021.

Dokumentacija se nalazi ovdje.