Kreirano: Srijeda, 03 Ožujak 2021 16:45

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinice lokalne i područne samouprave odnosno vlasnici ili korisnici otvorenog prostora koji namjeravaju spaliti određenu površinu dužni su to prijaviti nadležnoj vatrogasnoj postrojbi i to:

  1. Prijavu spaljivanja podnosi se usmenim ili pisanim oblikom najkasnije 5 dana prije planiranog termina spaljivanja,
  2. Prijava se popunjava kod vatrogasaca u DVD-u,
  3. U roku 3 dana vatrogasci — DVD će u pisanom obliku podnositelju prijave izdati odobrenje ili zabraniti spaljivanje,
  4. Po zaprimanju odobrenja za spaljivanje podnositelj zahtjeva je dužan najkasnije 24 sata prije početka spaljivanja usmenim putem, telefonom ili u pisanom obliku potvrditi namjeru ili odustati od spaljivanja,
  5. Spaljivanje manjih veličina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini od 100 mili 1 mmogu se vršiti bez prijave vatrogascima, ali pod uvjetom da se ispune svi uvjeti da ne dođe do širenja vatre.

Prilikom poduzimanja radnji spaljivanja na otvorenom prostoru potrebno je poduzeti odgovarajuće preventivne mjere, a naročito:

1 . Tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevinskih i drugih objekata i površina koje bi vatra i dim mogli ugroziti,

  1. Oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 3 metra,
  2. Osigurati dovoljan broj punoljetnih osoba sposobni za gašenje požara,
  3. Potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva za gašenje požara (lopate, voda, kante, )
  4. Spaljivanje vršiti samo danju i za mirna vremena
  5. Nakon spaljivanja pregledati mjesto spaljivanja, ostatke vatre i žara u potpunosti pogasiti i tek nakon odrađenih svih radnji napustiti mjesto spaljivanja.