Kreirano: Petak, 24 Prosinac 2021 12:20

Na temelju članka 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19 u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 92/18 u daljnjem tekstu: Pravilnik), Odluke Općinskog vijeća Općine Vrhovine o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Vrhovine KLASA: 320-02/21-01/2, URBROJ: 2125/09-01/01/21-2 od 14. rujna 2021. godine („Županijski glasnik Ličko-senjske Županije“ broj 27/21), Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede na Odluku KLASA: 320-02/21-06/31, URBROJ: 525-07/0188-21-3 od 12. studenog 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Vrhovine, na 3. sjednici, održanoj dana 23. prosinca 2021. godine, objavljuje Javni natječaj za prodaju poljoprivredenog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Vrhovine. Dokumentacija se nalazi ovdje.