Kreirano: Srijeda, 27 Travanj 2011 17:22

Općina Vrhovine objavljuje dokumantaciju za provedbu postupka javne nabave izgradnje vodnih građevina; Vodospreme "Vrhovine 1" i Crpne stanice "Vrhovine".

Dokumantaciju za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave za izgradnju vodospreme "Vrhovine 1" i troškovnik radova možete preuzeti ovdje na web stranici općine Vrhovine.

Dokumantaciju za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave za izgradnju CS Vrhovine i troškovnik radova, troškovnik elektro radova s rekapitulacijom možete preuzeti ovdje na web stranici općine Vrhovine.