Kreirano: Ponedjeljak, 27 Lipanj 2011 17:33

Uporabna dozvola za vodnu građevinu radnog naziva „Dovod vode Zalužnica – Vrhovine“ koju u naravi čini tlačni vod promjera 150 cm u dužini od 7,234 km i crpna stanica kapaciteta 17 litara/sek. u naselju Zalužnica je, nakon tehničko-tehnološkog ispitivanja, dobivena i stvoreni su svi relevantni uvjeti da se ovaj, trenutno za naselje Vrhovine a dugoročno za naselja Gornji i Donji Babin Potok, Rudopolje, Gornje Vrhovine i Turjanski važna vodna građevina, stavi u funkciju.Stavljanjem u funkciju ove građevine trajno se isključuje iz uporabe tz. željeznički cjevovod koji prolazi prugom i tunelom Sinac – Vrhovine kao i tehnološki zastarjela crpna stanica Sinac isključuju se nakon gotovo stoljetnog korištenja van uporabe.Nositelj idejnog projekta je bila tvrtka Komunalac d.o.o. Otočac.

Izgradnju građevine je financiralo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.Općina je u suradnji s Hrvatskim vodama izradila Glavni projekt a Općina je riješila i sve imovinsko-pravne odnose.