Kreirano: Petak, 29 Srpanj 2011 17:54

Općina Vrhovine objavljuje otvoreni postupak javne nabave za nabavku komunalna opreme .

Javna nabava obijavljena je u elektroničkom oglasniku ; N-16-M-125845-210611 pod Ev.br.nabave:12-OP/11.

Rok za dostavu ponuda je 11.07.2011 godine u 12.00 h.

Dokumantaciju za nadmetanje možete preuzeti ovdje.

Obavjest ponuditeljima.