Kreirano: Četvrtak, 28 Kolovoz 2014 14:07

Općina Vrhovine u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurala sredstva za čišćenje speleoloških objakata na području Općine Vrhovine
od glomaznog otpada , te zbrinjavanje istog sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
Općina Vrhovine objavljuje Poziv za dostavu ponude svim ovlaštenim pravnim subjektima zainteresiranim za izvršenje predmetnih radova.
Zaključak o počerku postupka nabave, Ev.broj:02/14