Kreirano: Ponedjeljak, 28 Rujan 2015 14:41

Općina Vrhovine nastavlja i sa provedbom razvojnih projekata u segmentu turističke infrastrukture.
U tom kontekstu ishođena je lokacijska dozvola za skijalište "PANOS".