Kreirano: Utorak, 22 Prosinac 2015 13:58

Općina Vrhovine ishodila je Lokacijsku dozvolu za građevinu ZIP LINE 1.
Dužina ovog ZIP LINE-a biti će 3 km i predstavljati će trenutno najdužu takvu građevinu na svijetu.
Osim ove Lokacijske dozvole i ranije ishođenu Lokacijsku dozvolu za ZIP LINE 2 tjekom prosinca 2015 godine ishođena je i treća Lokacijska dozvola za ZIP LINE 3.
Sve tri Lokacijske dozvole su i pravomoćne.