Kreirano: Petak, 21 Rujan 2018 13:47

U Narodnoj knjižnici S.S.Kranjčević održano je dana21.09.2018. godine predavanje vezano za temu borbe nasilja nad ženama koji se obilježava svake godine 22.09. od 2004.godine kada ga je Hrvatski sabor proglasio nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tri ubijene žene na Zagrebačkom Općinskom sudu 22.09.1999. godine. Nakon toga ispred knjižnice u znak obilježavanja dana brobe protiv nasilja nad ženama u zrak su sudionici predavanja pustili balone.

Relevantni statistički podatci ukazuju na činjenicu da su žene najčešće žrtve nasilja, da je nasilje nad ženama rezultat neuravnotežene podjele moći između muškaraca i žena te da vodi ozbiljnoj diskriminaciji žena unutar društva i obitelji. Najteže posljedice proživljenog nasilja vidljive su u slučajevima međugeneracijskog prijenosa nasilničkog ponašanja gdje čitave obitelji generacijama žive u nasilju, žrtva postaje počinitelj, a dijete uči negativne obrasce ponašanja.
 
Cilj obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o činjenici da se nasilje ne događa nekome drugome, već da je prisutno u našoj neposrednoj blizini, ali se nažalost prijavljuje u malom broju slučajeva.
 
Stoga je potrebno jačati odlučnost žena da proživljeno nasilje prijavljuju u nastojanju da se možebitno buduće nasilje spriječi, a već počinjeno nasilje sankcionira na odgovarajući način.

Više pogledajte ovdje