Na temelju članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 4/10. i 5/15.)...

Općinsko vijeće Općine Vrhovine održati će 27.06.2016. godine 17. redovnu sjednicu s početkom u 11:00 sati.Iz Dnevnog reda izdvajamo:Strategija razvoja Općine Vrhovine za razoblje 2015 - 2020. godinePrve...

Općina Vrhovine ishodila je Lokacijsku dozvolu za građevinu ZIP LINE 1.Dužina ovog ZIP LINE-a biti će 3 km i predstavljati će trenutno najdužu takvu građevinu na svijetu.Osim ove Lokacijske dozvole...

Općina Vrhovine nastavlja i sa provedbom razvojnih projekata u segmentu turističke infrastrukture.U tom kontekstu ishođena je lokacijska dozvola za skijalište "PANOS".

Općina Vrhovine ishodila je drugu po redu Građevinsku dozvolu ("Hostel Rudopolje") od planirana tri Hostela na području Općine Vrhovine.Objekat Hostela i gradjevinska dozvola.

U ponedjeljak 29.lipnja 2015 godine s početkom u 11.00 sati održati će se 12.redovna sjednica Općinskog Vijeća Općine Vrhovine.Dnevni red i materijali koji nisu općinskim Vijećnicima dostavljani...

Općina Vrhovine otvara javnu raspravu u postupku donošenja Strategije razvoja Općine Vrhovine za razdoblje od 2015 godine do 2020 godine.Dokument Strategije možete preuzeti ovdje.Javna rasprava...

Općina Vrhovine nastavlja s provedbom projekata turističke infrastrukture u sklopu cjelovitog projekta SRC "Bijeli vrh". U tom kontekstu ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju...