Kako oživjeti kontinentalni turizam pitaju se svi. Odgovori su nekada tu nama pred nosom i treba ih znati prepoznati. Donosimo novu odličnu turističku priču i svijetli primjer Like. Da Lika ne bude...

Općinsko Vijeće općine Vrhovine i općinski Načelnik općine Vrhovine svim posjetiteljima web stranice općine Vrhovine i svim građanima općine Vrhovine želi sretnu i uspješnu 2017 godinu.

Na temelju članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 4/10. i 5/15.)...

Općina Vrhovine ishodila je drugu po redu Građevinsku dozvolu ("Hostel Rudopolje") od planirana tri Hostela na području Općine Vrhovine.Objekat Hostela i gradjevinska dozvola.

Općinsko vijeće Općine Vrhovine održati će 27.06.2016. godine 17. redovnu sjednicu s početkom u 11:00 sati.Iz Dnevnog reda izdvajamo:Strategija razvoja Općine Vrhovine za razoblje 2015 - 2020. godinePrve...

Općina Vrhovine otvara javnu raspravu u postupku donošenja Strategije razvoja Općine Vrhovine za razdoblje od 2015 godine do 2020 godine.Dokument Strategije možete preuzeti ovdje.Javna rasprava...

Općina Vrhovine ishodila je Lokacijsku dozvolu za građevinu ZIP LINE 1.Dužina ovog ZIP LINE-a biti će 3 km i predstavljati će trenutno najdužu takvu građevinu na svijetu.Osim ove Lokacijske dozvole...

Općina Vrhovine nastavlja i sa provedbom razvojnih projekata u segmentu turističke infrastrukture.U tom kontekstu ishođena je lokacijska dozvola za skijalište "PANOS".